Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo kultury - Kreativní vouchery

Projekt Kreativní vouchery pro značku JSEM V POHO je spolufinancován Evropskou unií.

CS Financováno Evropskou unií_POS_POSNPO LOGO_čj_plnobarevnabar.ces.poz-1

Komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Výzva č.: 0388 - Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy 

Garant výzvy: Ministerstvo kultury - Oddělení kulturních a kreativních odvětví ("OUKKO")

Rozhodnutí: č.j.: MK 45320/2023 ze dne 31.7.2023

 

V roce 2023 získala značka JSEM V POHO (IČ: 09647252 - Bc. Pavlína Pitelová) podporu z prostředků Evropské unie v rámci financování z Národního plánu obnovy (NPO) realizovanou skrze nástroj Kreativních voucherů.  (https://vouchery.kreativnicesko.cz/kreativni-vouchery). Podpora byla poskytnuta za účelem pomoci malým a středním podnikům s adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií koronaviru. Druhotně se jedná o začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je také multiplikační efekt, tj. pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru, který zvyšuje dopad na ekonomiku.

 

Očekávaným výstupem je posílit pozici značky JSEM V POHO na trhu, zvýšit povědomí o značce JSEM V POHO, rozšířit zákaznickou základnu, podpořit růst a udržitelnost značky. Ke splnění cílů využíváme převážně obsah, tzn. videa, grafiku, fotografie, texty, které vzniknou na základě této výzvy.

Během celé spolupráce je kladen důraz na kvalitu a originalitu obsahu s efektivním využitím zdrojů.

 

 

Zpět do obchodu